Främmande arter i svenska hav

Främmande arter har inte förekommit naturligt i Östersjön i historisk tid, utan har avsiktligt eller oavsiktligt flyttats hit av människor. Många främmande arter har till exempel följt med lastfartygens barlastvatten, och en del har satts ut för att öka fångster vid människans jakt och fiske. I sina nya miljöer är vissa arter harmlösa, medan andra utgör allvarliga hot mot de inhemska arterna.