Genetisk variation

Genetisk diversitet genererar mångfald på olika sätt. Dels kan det finnas populationer av samma art med olika genetisk diversitet och sedan kan individer inom en population skilja sig mer eller mindre åt. Ju högre genetisk variation desto bättre rustade är arter för förändringar och sjukdomar.