Miljötillståndet i Västerhavet

Västerhavet är salt, artrikt och har jämförelsevis god vattenomsättning, undantaget instängda fjordar och vikar. Området är starkt påverkat av fisket som pågår, som påverkar allt från fiskarter till hur mycket trådformade alger det finns i de grundare vikarna. En tidigare omfattande användning av giftiga båtbottenfärger sätter fortfarande sina spår i ekosystemet.