Global uppvärmning på 1,5 ºC - FN:s klimatpanel, sammanfattning för beslutsfattare

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. I den svenska sammanfattningen för beslutsfattare presenteras rapportens viktigaste slutsatser. Ett fokusområde är vilka effekter som kan uppstå viden global uppvärmning på 1,5°C. Rapporten innehåller också en genomgång av samhälleliga utvecklingsvägar som skulle kunna begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Dessutom bedöms hur klimatfrågan förhåller sig till hållbar utveckling mer generellt.