Bild
;
Tema: fiske

Fiskerådgivning håller kvalitén – än så länge

Att mötas och diskutera fångstråd online är en enkel match för ICES fiskeexperter. Men svårigheter orsakade av coronapandemin kan komma längre fram, när utebliven datainsamling ger osäkrare underlag för bedömningarna.

Normalt brukar fiskexperterna inom ICES träffas i veckolånga möten för att göra fångstuppskattningar och ta fram fångstråd. Men precis som andra delar av samhället påverkas dessa arbetsgrupper av coronapandemin. Den senaste tiden har experterna hållit sina möten online, vilket fungerat bra. Enligt Valerio Bartolino, forskare vid SLU Aqua och ordförande i en av ICES arbetsgrupper, håller exempelvis beståndsuppskattningarna och råden från hans arbetsgrupp samma kvalitet som tidigare år.

Men svårigheter finns, och kan visa sig långt senare. Uppskattningarna och råden bygger på uppgifter om fångster och landningar från yrkesfiskets loggböcker och från provtagningar som genomförs ombord på fiskefartyg och i hamnar. Dessutom samlas data in vid internationellt koordinerade och standardiserade fiskundersökningar. I Sverige har undersökningarna med våra egna forskningsfartyg fortsatt som vanligt, medan provtagningarna ombord på fiskefartygen inte varit möjliga att genomföra på grund av smittorisken. Om fisket förändras långsiktigt, på grund av exempelvis dålig avsättning för fångsterna i coronavirusets spår, påverkas också mängden data som samlas in till experternas bedömningar.

MER LÄSNING