Hoppkräftor verkar kunna anpassa sig till ökande temperaturer, det visar en nypublicerad studie från Stockholms universitet. Forskarna ”stressade” hoppkräftor från olika delar av Östersjön genom att utsätta dem för olika temperaturer, varierande salthalter och skiftande födokvalitet. De olika populationerna visade sig vara känsliga för olika påfrestningar, men alla hade utvecklats för att klara just sin lokala miljö. Hoppkräftorna i centrala Östersjön klarar sig i vatten som är två till fyra grader varmare än dagens nivåer

– Detta är goda nyheter eftersom hoppkräftan är en viktig födokälla för några av världens viktigaste fiskar som sill, skarpsill och ansjovis, säger Monika Winder, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet.