Bild
;
Tema: miljöövervakning Tema: havsforskning

Fältstationer & fartyg

För att kunna bedriva forskning om och miljöundersökningar i haven krävs dels att man kan komma sig ut på havet, dels att man har laboratorier och utrustning för att analysera material. I Sverige finns ett antal fältstationer och forskningsfartyg, och dessa är helt avgörande för att vår forskning och miljöövervakning ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Marina fältstationer

De marina fältstationerna i Sverige tillhör olika lärosäten, men används av forskare från hela Sverige och även från andra länder. Fältstationerna ligger utspridda längs vår långa kust, ofta i intressanta och allt mer välundersökta områden. Vid fältstationerna finns utrustning och analysinstrument speciellt anpassade för den marina verksamheten. Här utförs forskning, miljöövervakning och undervisning.

Umeå Marina Forskningscentrum
Havsfiskelaboratoriet
KustlaboratorietAskölaboratoriet
Klubbans biologiska station
Forskningsstationen Ar

Europeiskt nätverk

Inom Europa finns ett nätverk av flera marina forskningsstationer, ASSEMBLE, för att underlätta utbyte och gästforskning.


ASSEMBLE portal över marina forskningsstationer i Europa

Fartyg för utsjöverksamhet

Stora krav ställs på forskningsfartyg som ska kunna verka i Sveriges utsjöområden. De måste kunna fungera året om, i nästan alla typer av väder och vara tillräckligt stora för att ge stabilitet även när vågorna går höga. De måste också vara isgående, framförallt när de ska användas i Bottniska viken. Det måste också finnas möjlighet att utföra biologiska och kemiska analyser ombord, eftersom många prover måste analyseras inom någon timme efter provtagningen. Och så måste fartyget förstås inrymma ett antal forskare eller miljöövervakare, förutom besättningen.

http://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/kartlaggning/maringeologisk-kartlaggning/ocean-surveyor/https://www.umu.se/umea-marina-forskningscentrum/marin-forskning/fartyg--batar/kbv-181/http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Isbrytning/Vara-isbrytare1/ForskningsfartygetIsbrytaren-Oden/https://mi.gu.se/r-v-skagerakhttp://www.su.se/ostersjocentrum/infrastruktur/utsjofartygSLU - forskningsfartyget Svea

Fartyg för kustnära verksamhet

Vid de flesta fältstationer finns kustprovtagningsfartyg. De är oftast mindre, och måste kunna anpassas efter många olika typer av verksamhet. Det är en fördel om de är snabba, så att transporttiderna mellan olika provtagningsområden minimeras. De måste kunna gå in i grunda områden, och positioneringsutrustning och ekolod måste ha hög noggrannhet.

https://www.umu.se/umea-marina-forskningscentrum/marin-forskning/fartyg--batar/https://www.su.se/ostersjocentrum/infrastruktur/r-v-electrahttps://www.slu.se/forskning/framgangsrik-forskning/forskningsinfrastruktur/anlaggningar/forskningsfartyget-uf-halabben/GU-KustfartygGU-Kustfartyg

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING