Bild
;
Tema: havsforskning Tema: miljöövervakning

Fältstationer & fartyg

För att kunna bedriva forskning om och miljöundersökningar i haven krävs dels att man kan komma sig ut på havet, dels att man har laboratorier och utrustning för att analysera material. I Sverige finns ett antal fältstationer och forskningsfartyg, och dessa är helt avgörande för att vår forskning och miljöövervakning ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Marina fältstationer

De marina fältstationerna i Sverige är knutna till olika lärosäten, men används av forskare från hela Sverige och även från andra länder. Fältstationerna ligger utspridda längs vår långa kust, ofta i intressanta och allt mer välundersökta områden.

Vid fältstationerna finns ofta fartyg och båtar, samt utrustning och analysinstrument speciellt anpassade för den marina verksamheten. Här utförs forskning, miljöövervakning och undervisning.

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

UMF är en fältstation vid Bottniska viken och en enhet vid Umeå universitet. Det är en dynamisk miljö för marin forskning, utbildning och kommunikation, och här bedrivs även miljöövervakning som en del av det svenska miljöövervakningsprogrammet. 

Kustlaboratoriet

Kustlaboratoriet är en avdelning vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Här bedrivs forskning, miljöövervakning och miljöanalys om fisk, fiske och ekosystem längs Sveriges kust. Kustlaboratoriet har huvudkontor i Öregrund med lokalkontor i Simpevarp, Väröbacka, Lysekil och Älvkarleby.

Askölaboratoriet

Askölaboratoriet hör till Stockholms universitets Östersjöcentrum och ligger på en ö söder om Stockholm. Här finns flera fartyg, brackvattenssystem och dykfaciliteter. Fältstationen är en nationell resurs för alla som vill forska, bedriva miljöövervakning, ordna kurser eller hålla forskarmöten och workshops om havet. 

Forskningsstationen Ar

Ar hör till Uppsala universitet och ligger på norra Gotland. Stationens unika läge mellan sjön Bästeträsk och Östersjön erbjuder goda möjligheter för såväl brackvatten- som limniska studier. 

Marint centrum i Simrishamn

Hanöbukten står i fokus för arbetet på Marint centrum. Tillsammans med Lunds universitet, Österlen VA och Region Skåne verkar man för rent hav, hållbart marint näringsliv och stärkt utveckling av kustbygden. 

Klubbans Biologiska Station

Klubban hör till Uppsala universitet och ligger vid Gullmarsfjorden på västkusten. Här bedrivs både undervisningsverksamhet och forskning.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg erbjuder infrastruktur och tjänster för forskare, utbildningar, företag och entreprenörer. Här finns testmiljöer, fartyg, laboratorier, möteslokaler och inte minst Gullmarsfjordens rika marina miljöer. 

Havsfiskelaboratoriet

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil är en avdelning vid Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Här samlas, lagras och analyseras information om marina ekosystem och om kommersiellt viktiga fisk- och skaldjursarter. 

Tjärnö marina laboratorium

Tjärnö hör till Göteborgs universitet och ligger i norra Bohuslän, intill Kosterhavets nationalpark. Här finns fartyg, fältutrustning, dykerifaciliteter, laboratorier, havsvattenssystem, lektionssalar, förläggningar, matsal, liksom kunnig och hjälpsam personal. 

Tjärnö marina laboratorium.

Forskningsfartyg

Stora krav ställs på forskningsfartyg som ska kunna verka i Sveriges havsområden. De måste kunna fungera året om, i nästan alla typer av väder och vara tillräckligt stora för att ge stabilitet även när vågorna går höga. De måste också vara isgående, framförallt när de ska användas i Bottniska viken.

Det måste också finnas möjlighet att utföra biologiska och kemiska analyser ombord, eftersom många prover måste analyseras inom någon timme efter provtagningen. Och så måste fartyget förstås inrymma ett antal forskare eller miljöövervakare, förutom besättningen.

R/V Svea

Svea är knuten till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och används bland annat av SMHI. Hon är ett av världens modernaste forskningsfartyg som kan användas till i stort sett alla typer av marin forskning och miljöövervakning.

Oden

Sjöfartsverkets isbrytare Oden är byggd inte enbart för att bryta is, utan även för att fungera som forskningsplattform i arktiska förhållanden. 1991 blev Oden världens första icke-atomdrivna ytfartyg att nå Nordpolen.

Ocean Surveyor

Ocean Surveyor är SGU:s stora undersökningsfartyg. Det används för att kartlägga havsbottnens geologi för att få en bild av berg och jord under havsytan. Man tar också sedimentprover som visar spridningen av miljöfarliga ämnen.

KBV 181

Kustbevakningens fartyg KBV 181 används av Umeå marina forskningscentrum (UMF) vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken. Fartyget har anpassats för forskning och miljöövervakning.

R/V Skagerak

Skagerak är Göteborgs universitets större forskningsfartyg för utbildning och forskning inom marina vetenskaper.

R/V Electra af Askö

Electra af Askö är Stockholms universitets stora fartyg som används för forskning, utbildning och miljöundersökningar i Östersjön.

Forskningsfartyget R/V Svea, som används för både forskning och miljöövervakning.

Sveriges nationella forskningsfartyg R/V Svea

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu. Vid citering anges havet.nu som källa.

MER LÄSNING