Naturtyper

Ett mått på mångfald är mängden olika naturtyper eller ekosystem i miljön. Ekosystem kan man definiera på flera sätt men överlag brukar man tala om att processer inom ett ekosystem i princip är oberoende av utomstående faktorer. Men det beror på hur man avgränsar ekosystemet. För att kunna förvalta ett havsområde behöver man därför kunskap om just hur det specifika området fungerar. Rikedomen i haven, från de allra djupaste klyftorna utan solljus till mjukbottnar i brackvattenshav, visar att naturen har få begränsningar.