Havens ekosystem

Havet som helhet kan ses som ett enda ekosystem, på samma sätt som land- och sjöekosystem har något gemensamt. Men oftast delar man in havet i flera olika ekosystem. Det kan göras på olika sätt. Läs mer om ekosystemen i havet, olika ekologiska roller och hur livsmiljöerna kräver olika typer av anpassningar för de arter som lever där.

Den svenska kusten är mycket variationsrik med grunda skyddade vikar omgivna av breda vassbälten, öppna sandiga stränder och steniga eller klippiga kuster. Olika typer av miljöer kräver olika typer av strategier från organismerna för att de ska kunna leva där.