Bild
;
Tema: så mår haven

Havsförsurningen uppmärksammas under ”Action Week”

Koldioxid orsakar inte bara klimatförändringar, det gör också haven surare vilket är ett hot mot mängder av arter och hela ekosystem. Just nu pågår en kampanj som vill uppmärksamma frågan mer – Ocean Acidification Action Week.

”Klimatförändringarnas lika onda tvilling”. Så beskrivs havsförsurningen av en av initiativtagarna till Ocean Acidification Action Week som äger rum mellan den 3-9 maj. Bakom kampanjen står projektet BALSAM som finansieras av Svenska institutet och drivs av organisationer i fem länder i Östersjöregionen.

– Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om havsförsurningar bland miljörörelsen, andra intressegrupper och den stora allmänheten. Vi vill också att budskapet når beslutsfattare och mellanstatliga organ, och att kampanjen leder till fördjupade kontakter mellan civilsamhället och forskare, säger Marko Reinikainen, projektledare på AirClim, i ett pressmeddelande.

Kampanjen sker främst online med material om havsförsurningar på olika språk för att nå ut i bland annat Polen, Ukraina och Ryssland. Ett särskilt fokus läggs på målgrupper utanför miljörörelsen, såsom fiskare, artister och konstnärer med en passion för havet.

MER LÄSNING