Bild
;
Tema: farliga ämnen

Även ”miljövänlig” plast farlig för havet

Även nedbrytbar plast som tillverkas av rörsocker är miljöfarligt och kan skada bland annat fiskar. Forskare vid Göteborgs universitet ser att abborrar ändrar sitt beteende när de exponeras för den så kallade bioplasten.

Traditionell plast som baseras på fossil olja har översvämmat jorden och det finns mikroplast i allt levande. Det har lett till en intensiv forskning efter alternativ som bryts ner snabbare i naturen. Biobaserade polymerer som har rörsocker som bas är ett sådant alternativ. Den allra vanligaste bioplasten är poly(L-lactide), PLA, och används i till exempel 3D-skrivare, textil, matförpackningar och engångsbestick.

Men även bioplast påverkar biologiskt liv negativt. Doktoranden Azora König Kardgar vid Göteborgs universitet har funnit att beteendet förändrades hos små abborrar som exponerades för bioplast i fiskmaten under sex månaders tid. De reagerade mycket kraftigare när de mötte artfränder än normalt. Dessutom fanns det tecken på minskad rörelse, ändrad förmåga att bilda stim och ändrad reaktion när en fara närmade sig.

– Vi ser att PLA inte är ofarligt för fiskarna, så det borde inte säljas in som ett miljövänligt alternativ till vanlig plast. Det borde betraktas som vanlig plast, säger Azora König Kardgar.

MER LÄSNING