vårt ansvar

Haven är inte oändliga. Människans påverkan på haven är stor, och för att få en frisk och välfungerande havsmiljö krävs att vi tar hand om den. Myndigheter planerar, förvaltar, sätter in åtgärder och skyddar haven, och arbetet sker både nationellt och i samarbete med andra länder. Men var och en av oss som måste också värna om en god havsmiljö. Haven är vårt ansvar.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar