Miljögifter

Många miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet, men samhällets massiva kemikalieanvändning utgör fortfarande ett hot mot havsmiljön. Historien visar dock att åtgärder kan ha stor positiv effekt.

Användningen av giftiga kemikalier i samhället måste minskas radikalt, allra helst upphöra. Här spelar politiska beslut och processutveckling i industrin en avgörande roll för att en sådan förändring ska komma till stånd.