I naturen blir varken människor eller andra arter sällan utsatta för en kemikalie i taget. Istället lever vi i en blandning av ämnen från alla möjliga källor; avgaser, bekämpningsmedel, färger, läkemedel, hushållsprodukter, brandskyddsmedel etc. En cocktail av ämnen med olika risker för skadliga effekter.

Inför EU:s kommande kemikaliestrategi påminner forskarna därför om att man behöver ta hänsyn till blandningar av flera ämnen i riskbedömningarna. Att bedöma ämnen separat räcker helt enkelt inte för att överblicka riskerna.

För att snabba upp riskvärderingar och lagstiftning om kemikalier föreslår forskarna att man ska kunna hantera liknande kemikalier som hela grupper. Det skulle också förhindra att en förbjudet ämne bara byts mot ett nästan likadant, som ännu inte hunnit utvärderas.