En omfattande studie visar att det är stora problem med kustfiskens rekrytering längs hela Egentliga Östersjöns kust. Mycket tyder på att ynglen svälter ihjäl eftersom mängden djurplankton minskat. Orsakerna är fortfarande oklara, men beror troligen på storskaliga förändringar i det öppna havet.