Ammunition och kemiska stridsmedel

Efter andra världskriget dumpades flera hundratusen ton kemiska och konventionella stridsmedel i havet. Dumpningen utfördes av Försvarsmakten, ofta i samråd med länsstyrelsen. I svenska havsområden finns 25 kartlagda platser där ammunition dumpats, och Östersjön är troligen det hav i världen som har störst koncentration av minor, ammunition och kemiska stridsmedel på botten. De utgör nu en fara för både människor och miljö.