Kustområden

Där land och hav möts finns en av de tuffaste, men samtidigt artrikaste och mest varierade miljöerna i världen. Förhållandena här kan förändras kraftigt under en och samma dag, vilket gör det till en utmanande och utvecklande miljö. Temperatur, syreförhållanden, salthalt och näringsmängd är några av de grundläggande faktorer som påverkas kraftigt av tidvatten och väder.