Bild
;
Tema: exploatering

Företag vill starta "havsgruva" i Bottenviken

Ett företag undersöker möjligheterna att ta upp mineraler från havsbotten i Bottenviken. Här finns värdefulla metaller som behövs till bland annat batterier och solpaneler. Men havsforskare varnar för konsekvenserna.

Företaget Scandinavian Ocean Minerals har fått klartecken från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att undersöka ett 250 kvadratkilometer stort område utanför Bjuröklubb i Skellefteå. Om regeringen godkänner planerna kan det vara ett steg närmare den första metallutvinningen i svenska hav. Men planerna har väckt oro hos såväl miljöorganisationer som forskare. I Bottenvikens sediment finns nämligen stora mängder tungmetaller som tidigare släppts ut av industrin.

– Det finns en risk för spridning av tungmetaller. Från att gifterna har legat i bottensedimenten till att det rörs upp och hamnar i fiskar, säger Jan Albertsson, miljöanalytiker på Umeå marina forskningscentrum, till Sveriges Radio.

Gruvdrift på havsbotten ökar i hela världen och är en mycket kontroversiell fråga. Efterfrågan på mineraler som kobolt, kisel och mangan har ökat kraftigt och de värdefulla metallerna kan vara avgörande för omställningen från fossila bränslen. Samtidigt är konsekvenserna för havsmiljön till stora delar okända.

MER LÄSNING