Bild
Tema:

Vad heter havsområdet?

Våra svenska havsområden hör till de tempererade haven, till skillnad från arktiska och tropiska hav. Vidare är de bräckta eller utsötade hav, eftersom salthalten inte någonstans kommer upp till oceaniska 35 promille. I det stora perspektivet kan man se hela havsområdet som en utsötad vik av Atlanten.

Indelningen av havsområden

De havsområden som omger Sverige har enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) följande namn:


  • Östersjön består av Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön.
  • Bottniska viken består av Bottenviken, Bottenhavet, norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Norra Kvarken ligger på gränsen mellan Bottenhavet och Bottenviken. Halva Norra Kvarken tillhör alltså Bottenviken, och halva tillhör Bottenhavet.
  • Egentliga Östersjön består enligt Sveriges Nationalatlas av: Norra Östersjön, Centrala Östersjön, Södra Östersjön och Gdanskbukten. Enligt SMHI: södra Ålands Hav, södra Skärgårdshavet, södra Bälthavet, Arkonahavet, Bornholmshavet, östra Gotlandshavet, norra Gotlandshavet, västra Gotlandshavet, Rigabukten och Finska Viken.
  • Västerhavet består av Kattegatt och Skagerrak. Gränsen mellan Västerhavet och Östersjön går i Öresund, så att södra Öresund tillhör Östersjön, medan mellersta Öresund tillhör Västerhavet. Gränsen ligger alltså ungefär där Öresundsbron går och från Själland till Fyn och vidare över till Jylland.

Man kan hitta många olika varianter på hur havsområdena indelas. Helsingforskommissionen (HELCOM) räknar exempelvis in hela Kattegatt i Östersjöområdet. Gränserna för vattenmyndigheternas distrikt överensstämmer inte heller med SMHI:s havsområdesregister. I Sveriges Nationalatlas räknas hela Ålands Hav och Skärgårdshavet in i Bottniska viken.

Det går säkert att hitta ännu fler exempel på olika varianter på indelningar av våra havsområden. Numera hänvisar dock de flesta till SMHI:s havsområdesregister.

Läs mer om våra havsområden

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur.
Vid citering anges havet.nu som källa.

Några av källorna till texten på denna sida:

Östersjöns och Västerhavets geografi. SMHI. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/oceanografi/ostersjons-och-vasterhavets-geografi-1.3080

Helcom Convention http://www.helcom.fi/about-us/convention

Hav och kust. Sveriges Nationalatlas 1992

Sidan uppdaterad 22 februari 2019.