Om våra hav

Alla världens havsområden hänger samman. Trots det skiljer sig de olika havsområdena åt när det gäller allt från salthalt, strömmar och temperatur till vilka djur och växter som lever där. Havsområdena skyddas på regional, nationell och global nivå. I Sverige finns en rad olika myndigheter som arbetar med frågor som rör övervakning, förvaltning och skydd av den marina miljön.

Våra havsområden

Alla haven hänger ihop, men utgör ändå tydligt urskiljbara delar. Läs om Världens hav och om vad som kännetecknar våra egna havsområden.

Så fungerar havet

För att förklara hur haven fungerar krävs kunskaper från många fackområden. Geologer, oceanografer och biologer har forskat i hundratals år för att nå fram till dagens kunskaper.

Så skyddas havet

För inte så länge sedan ansågs havet både oändligt och outtömligt. Numera vet vi att det inte stämmer, och arbetet med att skydda våra hav pågår från global till lokal nivå.

Så mår havet

Inget av världens hav är längre opåverkade av mänskliga aktiviteter. Men miljöproblemen varierar och får olika effekter i olika delar av världen och i våra svenska hav.