Oceanografi

För att kunna förklara en sådan komplicerad miljö som havet behövs kunskap från många områden. Kemin kan förklara hur ämnen och molekyler påverkar vattnets struktur. Geologikunskaper är bra för att förstå havsbottens topografi. Fysik beskriver vattnets rörelser. Och tillslut handlar biologin om allt som lever i haven.

Kustområden

Där hav och land möts finns unika livsförhållanden. Det är en föränderlig miljö som ställer höga krav på anpassning hos de många organismer som lever där. Här kan vattennivå och temperatur variera kraftigt under en enda dag.

Öppet hav

Större delen av planeten består av djupa vattenmassor. Strömmar, cirkulation och vattnets egenskaper påverkar inte bara havslevande organismer. Klimatet på land styrs också av haven.

Djuphavet

På senare år har vår bild av djuphaven som en öde miljö börjat förändras. Idag ställer sig forskare till och med frågan om livet startade i de allra djupaste vulkaniska sprickorna på havsbotten.

MER LÄSNING