farliga ämnen

Samhällets massiva kemikalieanvändning utgör ett hot mot havets invånare – och därigenom även mot oss. Men historien visar att åtgärder kan ha stor positiv effekt, och många miljögifter har minskat kraftigt sedan 1970-talet.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar