Bild
Tema: vårt ansvar

Det händer att fiskenät och trålar tappas och sen inte hittas igen. Moderna fiskeredskap är tillverkade av konstfibermaterial som är svårnedbrytbart, och redskapen kommer därför att fortsätta att fiska under en mycket lång tid utan att någon tar hand om fångsten. Man kallar denna typ av fiskeredskap för spökgarn.

Det är inte bara fisk som fastnar i spökgarnen. Även fåglar och andra marina djur fastnat i näten, och går en grym död till mötes genom att de kvävs eller svälter ihjäl. Spökgarnen verkar ha en tendens att finnas i större mängd runt vrak, vilket kan förklaras både av att spökgarnen fastnar i vraken och att vraken ofta utgör attraktiva områden för fisk, och därigenom också för fiske.

Problemen med spökgarn har varit kända och uppmärksammade sedan länge, men det är inte enkelt att åtgärda problemen. Att samla in de förlorade fiskeredskapen är kostsamt och tidskrävande, men nödvändigt. Flera projekt pågår för att hitta metoder för att samla upp spökgarnen, och även för att kartlägga vad dessa spökgarn kan ha för effekt på det marina ekosystemet.

Källor

Texterna är skrivna av redaktionen för havet.nu, som använder en mängd olika källor, exempelvis referensverk och facklitteratur. Vid citering anges havet.nu som källa.

Sidan skapad 22 augusti 2019.

MER LÄSNING