livsmiljöer

Tångskogar, sjögräsängar, musselbäddar och lerslätter. Det är exempel på några vanliga naturtyper i våra svenska hav. Dessa områden är livsmiljöer för många olika arter. Varje art har sina särskilda krav på hur dess livsmiljö ska se ut för att den ska trivas. Arter och livsmiljöer bildar tillsammans olika ekosystem.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar