Bild
;
Tema: övergödning

Kritik stoppar utsläpp av ”bajsvatten”

När det blev känt att två danska företag planerade att släppa ut 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten i Öresund blev det kritikerstorm. Planerna sköts upp: först ett dygn - och sedan fram tills hösten. Men det planerade utsläppet kan vara en droppe i havet…

Det ska byggas nya bostäder i norra Köpenhamn, ovanpå en befintlig avloppsledning. Inför byggprojektet skulle det ordinarie avfallsröret vara otillgängligt under en begränsad tid. Avloppsföretagen Hofor och Novafos fick därför tillstånd att under fem dagar släppa ut cirka 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten – det motsvarar drygt 190 simbassänger – rakt ut i Öresund.

Ilskan blev stor när planerna blev kända. I Sverige skrevs rubriker om det ”danska bajsvattnet” och i Danmark var vreden minst lika stor. Ministrar, oppositionspolitiker, miljöorganisationer, forskare och allmänheten; många var starkt kritiska och nu har det planerade utsläppet skjutits på framtiden. Teknik- och miljönämnden i Köpenhamn ska också undersöka om man kan undvika utsläppet helt.

I samband med uppståndelsen mot det planerade utsläppet rapporterade danska TV2 att 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten kanske bara är en droppe i havet - jämfört med de 35 miljarder liter orenat avloppsvatten som lagligt släppts ut i Öresund från Köpenhamns kommun under perioden 2014 till 2018. ”Våldsamma siffror”, säger upprörda danska politiker som nu efterlyser bättre infrastruktur och strängare regler.

Även i Sverige släpps det då och då ut orenat vatten från avloppsnätet. Det kallas bräddning och görs när reningsverk eller ledningar riskerar att bli överbelastade som till exempel i samband med kraftiga regn. 2018 släpptes drygt 117 000 kubikmeter orenat vatten ut av VA Syd i Skåne, men enligt företaget består det som släpps ut av 90 procent rent regnvatten eftersom man har flera kombinerade ledningssystemet där både avloppsvatten och dagvatten (regnvatten) går i samma ledning.

Enligt tidningen Cirkulation tar danska avloppsföretaget Hofor hand om avlopp från lite mer än dubbelt så många personer som sina svenska kolleger VA Syd i Malmö, men bräddar årligen sju miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten.

MER LÄSNING