klimat

Klimatet förändras, och havet tar den allra största smällen av detta. Alla förändringar som sker i havet kommer att ha en påverkan på ekosystemet. Redan nu har klimatförändringarna påverkat utbredningen av arter och gjort att arter dött ut. Varje åtgärd som bromsar hastigheten i klimatförändringarna är av allra största vikt.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar