miljöövervakning

Som en hälsoundersökning för havet. Så kan man beskriva den marina miljöövervakningen som bedrivs i de svenska havsområdena. Genom att göra återkommande, systematiska undersökningar över lång tid kan man få en bild av hur havet mår. Data från miljöövervakningen blir ett viktigt instrument i arbetet för att uppnå och bibehålla friska hav.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar