havsområden

Haven är olika. De kan vara arktiska, tropiska eller tempererade. Mer eller mindre salta. Och är därmed fyllda av olika typer av livsmiljöer och arter. De svenska havsområdena har en spännande historia, starkt präglad av den landhöjning som pågått i många tusen år. Idag skiljer sig förhållandena markant åt mellan Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar