Lediga tjänster

Här kan du hitta lediga tjänster med marin anknytning. Du kan själv anmäla en ledig tjänst med hjälp av formuläret längst ned på sidan.


Universitetslektor till Södertörn

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola säker en lektor i miljövetenskap med inriktning mot Östersjöns ekologi. Som lektor i miljövetenskap ingår i första hand undervisning i och ansvar för miljövetenskapliga kurser på Miljö- och utvecklingsprogrammet som innehåller moment av ekologi, zoologi, botanik, evolution samt experimentdesign och statistik. Stora delar av undervisningen genomförs som fältundervisning och laborationer.

Ansök senast 2019-08-23.


Forskare/miljöanalysexpert till SLU

i beståndsanalys av fisk vid SLU, institutionen för akvatiska resurser, Öregrund. Du kommer att leda och bedriva vetenskapligt grundad rådgivning och analys av tillstånd hos fisk och ekosystem, samt fiskets effekter på dessa.
Sista ansökningsdag: 2019-08-25.


Handläggare till Naturvårdsverket

Naturvårdsverket i Stockholm söker en naturvårdshandläggare som tillsammans med övriga medarbetare vill driva och utveckla deras arbete med områdesskydd.

Ansök senast 25 augusti


Utredare till Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg söker en utredare med inriktning miljökvalitetsmål hav i balans samt levande kust- och skärgård och Agenda 2030. Tjänsten är ett vikariat.

Ansök senast 2019-08-25


Avdelningschef till SLU Kustlaboratoriet

SLU, institutionen för akvatiska resurser, söker en avdelningschef till kustlaboratoriet i Öregrund. Institutionens verksamhet är starkt profilerad mot datainsamling och analys av fisk och fiske och ekosystem. Som avdelningschef skall du leda och utveckla internationellt framstående miljöanalys, forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället.

Ansök senast 2019-09-03.


Trålmästare/matros till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket söker en trålmästare/matros till SLU:s nya oceangående undersöknings- och forskningsfartyg Svea. Du kommer bl.a. att ha huvudansvaret för fiskeredskapens sättning och halning vid övervakning av fiskbestånd.

Sista ansökningsdag: 2019-09-08.


Professor till Helsingfors universitet

Helsingfors universitet söker en professor eller universitetslektor i kustekologi. Inriktningen kommer att vara dynamiska processer I kustekosystem som är kraftigt påverkade av exempelvis övergödning och klimatförändringar.

Ansök senast 2019-09-15.


Postdoktor till Östersjöcentrum

Stockholms universitets Östersjöcentrum utlyser två anställningar som postdoktor:
- modellering av organiska föroreningar
- modellering av kustzonens biogeokemi
Ansök senast 2019-09-15.


Universitetslektorer till GU

Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet gör en strategisk satsning inom det övergripande temat "konsekvenser av miljöfaktorer på biologiska system" Fem lektorer ska anställas.

Sista ansökningsdag 2019-09-18.


Postdoktor till Stockholms universitet

Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utlyser en postdoktorstjänst med inriktning mot trippel-isotopstudier av metan från kustsystem i sibiriska Arktis.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30.


Postdoktor till Stockholms universitet

Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) utlyser en postdoktorstjänst med inriktning mot organisk geokemi i det sibirisk-arktiska land-hav systemet.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30.Tipsa oss om en utlyst tjänst