I stort sett all matfisk har de senaste åren flytt kustvattnen söder och öster om Skåne. På grundare vatten än 40-50 meter saknas torsk, öring, tobis och ulk, som normalt brukar finnas.