exploatering

Kustområden är populära, både bland människor och havets djur och växter. Vi människor använder, förändrar och påverkar kustområden direkt genom allt från vägbyggen, badplatser, småbåtshamnar och fritidshusområden till kustnära industriverksamhet, stora hamnar, avloppsreningsverk och fartygstrafik.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar