Båtar och fartyg

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om både fritidsbåtar och fartyg och hur de påverkar haven. Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är intensiv, och fritidsbåtarna är många och rör sig i känsliga miljöer. Båtarna orsakar utsläpp av farliga ämnen till luft och vatten, och buller som stressar många djur. Fartygen sprider också arter mellan ekosystem i olika delar av världen. Det uppstår ofta konflikter mellan sjöfart, båtliv och skydd av känsliga havsmiljöer.

Artiklar om båtar och fartyg

Nyheter om båtar och fartyg

klimat
engagera dig
biologisk mångfald
havsforskning
båtar och fartyg
miljöövervakning
havsområden
i vår tjänst
övergödning
avfall
plugga hav
så funkar havet
livsmiljöer
farliga ämnen
fiske
vårt ansvar
exploatering
Nyhet2022-02-15
Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft

För att nå klimatmålen behöver fossil energi ersättas med mer förnybar energi. Det snabbaste och mest ekonomiska alternativet idag är att bygga vindkraftverk till havs. Läs mer

Rapporter

Avhandlingar