båtar och fartyg

Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är intensiv, och fartygens utsläpp till luft och vatten har negativa effekter på havsmiljön. Båtar och fartyg orsakar dessutom buller som stressar djur som lever i havet. Det uppstår ofta konflikter mellan sjöfart och skydd av känsliga havsmiljöer.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar