övergödning

När vi släpper ut för mycket näringsämnen får vi övergödning i havet. Det är ett av de största hoten mot havsmiljön. Att åtgärda den övergödning som redan påverkar de svenska haven är en stor och långsiktig utmaning.

Artiklar

Nyheter

Rapporter

Avhandlingar