Forskare på Havet.nu

Johan Hollander

Lunds universitet | Biologiska institutionen
Ämnesområde: Jag är marinbiolog vid Lunds universitet och använder främst marina mollusker som modellorganism. I min forskning studerar jag artbildning, som är uppkomsten av nya arter och den process som bidrar till biologisk mångfald.
Telefon: 046 22 234 73
E-post: Johan.Hollander@biol.lu.se
Hemsida: http://biology.lu.se/johan-hollander
Sökord: Artbildning, fenotypisk plasticitet, lokal anpassning, gastropoder, morfologi
Hitta fler experter: Se hela listan!

Är detta din profil? Klicka här om du vill uppdatera din information!