Bild: Mattias Pettersson/Umeå universitet

Forskarminnet: Oväntade möten till havs

Havsforskning innebär hårt arbete, strikt metodik och envis jakt på nya rön. Men också speciella ögonblick som sällan platsar i en vetenskaplig rapport. Jan Albertsson minns alla oväntade möten han upplevt under sina provtagningsresor till havs.

Arbetet inom marin miljöövervakning medför oräkneliga provtagningsresor till havs. Och den fantastiska havsmiljön bjuder på lika många fantastiska stunder. Under försommaren på öppna havet händer det att flyttande fåglar landar på vårt fartyg. Gissningsvis har de hamnat ur kurs. Slutkörda och med tung andhämtning tar de en paus för att om möjligt hämta nya krafter. Vid ett tillfälle fick vi besök av en trött kungsfågel som till och med vågade sig ner i kabyssen ett tag. De flesta fågelgästerna brukar så småningom ta mod till sig och försöka flyga vidare. Ibland går det dåligt, då påpassliga trutar direkt slår ned dem på vattenytan och tar dem. Men ibland försvinner de spikrakt ut i fjärran och vi hoppas att det ordnar sig. 

En särskilt minnesvärd stund var när vi för många år sedan gjorde övervakningsdyk vid Holmöarna utanför Umeå. Plötsligt och oväntat kom en ruska smaltång i blickfånget på 3,5 meters djup. Den såg strålande frodig och fin ut, men väldigt ensam, en bra bit norr om sitt då kända utbredningsområde. Vilken kick att möta den så här! Dessutom råkade vi bara några dagar senare simma rakt in i ett bestånd rödsträfse i en vik, även dessa ovanligt nordliga utstickare av den pampiga kransalgen, vilket fick biologhjärtat att klappa av upphetsning. 

Ett annat roligt minne är från provtagningen av bottenfauna i en vik på Höga kusten. Kollegorna skulle just börja sålla ett nytt sedimentprov när det plötsligt blev uppståndelse kring den stora backen med gyttja. Något började leva rövare i sedimentet, något helt annat än de vanliga små och stillsamma bottendjuren. Det visade sig vara en stor ål som haft oturen att hamna i bottenhuggaren. Till vår stora glädje var den helt oskadd och kunde släppas tillbaka. Vilken kämpe!

Jan Albertsson är miljöanalytiker vid Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet