Bild: Erik Björn/Umeå universitet

Så funkar det!

Här berättar vi om olika tekniska manicker och lösningar som hjälper havsforskarna i deras arbete. Den här gången presenterar vi rosetthämtaren.

Två bilder, där den ena visar en rosetthämtare som firas ner i vattnet från ett fartyg. Den andra bilden är en närbild på hur vattenprover tas från en hämtare.

Foto: Marlene Johansson/Umeå marina forskningscentrum.

Vad?

Rosetthämtaren är en typ av multivattenhämtare som används för att samla in vattenprover, ofta från stora djup. På rosetten finns plats för flera insamlingsbehållare, ofta sex eller tolv stycken. Det finns dock både mindre och betydligt större varianter. Med hjälp av rosetten kan man samla in flera prover från olika djup under samma provtagning, vilket sparar tid. Då de flesta rosetthämtare är både stora och tunga krävs det oftast ett större fartyg med kran för att lyfta dem.

Hur?

Vattenbehållarna som sitter monterade på rosetten kan öppnas och stängas individuellt. Öppningen styrs antingen via en kabel från ytan eller automatiskt med hjälp av en tryckmätare eller tidsinställning. Ofta sitter en så kallad CTD-sond monterad på rosetten. Den mäter konduktiviteten, temperaturen och vattendjupet under provtagningen.

Varför?

Förutom provtagningar för specifika forskningssyften så samlas data in regelbundet inom miljöövervakningen. Med hjälp av långa tidsserier med historiska data kan man upptäcka miljöförändringar som sker över tid.

TEXT
Markus Nordin/redaktionen