Bild
Tema: forskning

Vem forskar?

Forskning om våra hav pågår vid många av Sveriges universitet och högskolor, och spänner över vitt skilda områden. Samarbete mellan forskare och forskargrupper är ofta avgörande för att användbara och viktiga resultat ska uppnås. Men vilka är personerna bakom resultaten? ...och vilka samarbeten pågår mellan forskargrupper?

Forskare och experter

Här hittar du uppgifter om forskare och experter på havsmiljöfrågor. Sök på personer eller på ämnesområden. Välkommen till vår unika expertlista!

Forskning pågår

Både nationellt och internationellt bedrivs forskningen ofta, men inte alltid, inom ramen för större forskningsprogram. Svenska forskare deltar i nordiska forskningsprogram om Östersjön och Västerhavet/Nordsjön, i forskningsstrukturer och program som finansieras av EU och i internationella forskningsstrukturer och program.

Det marina Sverige

Det är förstås inte bara forskare som arbetar med havsmiljöfrågor. Myndigheter, miljötjänstemän, politiker, ideella organisationer...Det är många som på olika sätt är engagerade i vår havsmiljö, och som försöker att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag.

Bli marinvetare

Tycker du också att havet är spännande? Skulle du vilja jobba med frågor som rör vår havsmiljö? Bli marinvetare!