Havsforskning

Forskning gör att kunskapen om våra hav utvecklas. Haven är fortfarande fyllda av mysterier och okända företeelser, men kunskapen om våra hav utvecklas kontinuerligt. Forskningsresultat blir till vedertagen kunskap, och gamla sanningar omprövas.

Forskning pågår

Marin forskning. Hett, spännande, äventyrligt, viktigt, omväxlande, enformigt,... Här finns smakprov på pågående forskningsverksamhet vid svenska lärosäten. Välkommen in i den marina forskningens värld!

Vem forskar?

Forskare och andra experter med stor kunskap om havsmiljöfrågor finns på ett stort antal lärosäten, myndigheter, länsstyrelser och organisationer runt om i Sverige. Här kan du hitta uppgifter om dessa personer som har havsfrågor som sitt arbete.

Marina avhandlingar

Doktorsavhandlingar inom marin vetenskap produceras vid många svenska universitet och högskolor. Vi gör denna skatt av kunskap mer tillgänglig för människor utanför universitetsvärlden!

Fältstationer och fartyg

I Sverige finns ett antal fältstationer och forskningsfartyg som är helt avgörande för att vår forskning och miljöövervakning ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.

Havsutsikt - för dig som vill veta mer!

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik. Läs artiklar, sök artiklar eller anmäl dig som prenumerant.