Lärosäten med marin verksamhet

Många lärosäten i Sverige har marin verksamhet inom utbildning, forskning eller miljöanalys. Omfattningen av den marina verksamheten varierar, från hela institutioner där alla ägnar sig åt havsforskning till enstaka forskare och forskargrupper som delvis ägnar sig åt havsrelaterade frågor.

Verksamhet med marin anknytning kan naturligtvis förekomma inom en mängd olika ämnesområden, såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. I denna sammanställning har vi koncentrerat oss på den naturvetenskapliga verksamheten.