Vid en omfattande inventering i Halland för tio år sedan uppskattades det samlade svenska beståndet till 1200–2500 individer. Efter sommarens inventering befaras att det samlade lekbeståndet längs hela Västkusten inte överstiger 100 individer.

- Tillbakagången är mycket oroande, säger Mikael Svensson vid SLU ArtDatabanken. Under de senaste decennierna har det gjorts mycket åtgärder i vattendragen som borde ha gynnat havsnejonögat. Att beståndet fortsätter att minska gör att man kan misstänka stora problem i havsmiljön.

Konkreta åtgärder behövs omedelbart. Havs- och vattenmyndigheten är på gång att fastställa ett nationellt åtgärdsprogram under hösten.

- En anledning till minskningen kan vara att det inte finns tillräcklig mängd stor fisk, till exempel torsk som havsnejonöga kan suga blod av, säger Elisabeth Thysell på Länsstyrelsen i Hallands län.