Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula)

Den småfläckiga rödhajen lever nära botten där den söker sin föda som består av småfisk och kräftdjur. Den är i motsats till pigghajen äggläggande. De ljusbruna äggkapslarna fästs vid alger eller koraller och ungarna kläcks efter 8-10 månader då de är ca 10 cm långa.

Förekommer i hela Nordatlanten, inklusive Skagerrak