Små prickar och trådar i alla möjliga färger. Så ser de ut, partiklar av mikroplast i den Arktiska isen. Plasten är svårnedbrytbar, så med tanke på den mängd plast som används i samhället är det inte förvånande att det finns plastpartiklar i befolkade områden, sjöar och hav. Men forskarna chockas över de mängder mikroplast som finns i den arktiska isen.

Ny forskning visar att en stor del av plasten i den arktiska isen verkar ha kommit dit via atmosfären. De små partiklarna transporteras med luftströmmar, och deponeras vid snöfall.

Isen fungerar som ett slags filter, som koncentrerar partiklarna från det omgivande vattnet. I porer i isen lever djurplankton, och dessa kan missta plastpartiklarna för föda och äta dem. På så sätt kommer plastpartiklarna in i födoväven.