Bottenvikens bestånd av siklöja har minskat kraftigt de senaste åren, och ligger nu på en mycket låg nivå. Därför föreslår forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) att fisket måste minskas drastiskt.

– Vi föreslår i våra rekommendationer kraftiga minskningar i uttagen av fiske. Förra året var det uttag på runt 800 ton, vi föreslår en 80-procentig minskning ner till 170 ton, säger Mikaela Bergenius, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i en intervju för Sveriges radio.

För några år sedan tog yrkesfisket med trål upp 1 500 ton per år. Ifjol hade fångsten sjunkit till 800 ton, och i år rekommenderar alltså forskarna att fångsten minskas till 170 ton. En stor anledningen till att bestånden minskat är säl, som tar upp till åtta gånger mer än vad fisket gör.

– Förvaltarna måste fundera vad man vill ha för ekosystem i Bottenviken. Vill man ha säl eller ha ett fiske. Vill man ha ett fiske måste sälpopulationen förvaltas på ett annat sätt än det görs idag, säger Mikaela Bergenius till Sveriges radio.

Enligt Kjell Strömbäck, vice ordförande i Norrbottens kustfiskares producentorganisation, så kan en sänkning av fiskekvoten få stora konsekvenser för kustfisket i Norrbotten. En stor del av kustfiskarnas årsinkomst kommer från försäljning av Kalixlöjrom, och om kvoten sänks med 80 procent så är produkten hotad.
– Då är den borta på marknaden, säger Kjell Strömbäck till TT.

Fisket på siklöja pågår från 23 september och fram till den 24 oktober.