Nordhavsräkan var uppe till diskussion redan förra året, då Världsnaturfonden valde att ge den rött ljus. I år kommer Artdatabanken att klassa den som Nära hotad, vilket innebär att den blir rödlistad. Havs- och vattenmyndigheten har dock inte för avsikt att ändra på restriktionerna för svenska fiskare.