Den svartmunnade smörbulten sprider sig i östersjön. Den hör egentligen hemma i Kaspiska och Svarta havet, men har kommit till östersjön med barlastvatten. Den är mycket tålig, och har en hög reproduktionstakt. Det finns risk att den kan konkurrera med andra bottenlevande arter som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.