Runt 150 000 kemiska ämnen kan vara i omlopp i östersjön. Ett tusental är identifierade, varav cirka 800 av dem är hormonstörande. Men för många mycket giftiga ämnen minskar halterna, vilket visar att lagstiftningen haft effekt. Exempelvis är utter, havsörn och säl på väg att återhämta sig.