Abborrar blir modiga och glupska när ångestdämpande läkemedel når ut i våra vattendrag. Det visar studier som ett forskarteam i Umeå gjort. Teamet har fått sin forskning publicerad i den amerikanska tidskriften Science och på så sätt även väckt uppmärksamhet i media över hela världen.