Övervakning av kustfisk sker årligen i hela Östersjöregionen. Detta är en sammanställning av resultaten. Rapporten består av tre delar. Del 1 föreslår en metod för att välja indikatorer för att utvärdera kustfisksamhällenas status. Del 2 presenterar den aktuella statusen för kustfisken i regionen. Del 3 ger en översikt över pågående program för hotade och minskande bestånd.