Kusthaven spelar trots sin relativt lilla yta en viktig roll i den globala kolcykeln. Det beror på att de tillförs stora mängder kol och närsalter från land och att en stor del av havets primärproduktion sker i kusthaven. Två olika shelfer har undersökts i avhandlingen, dels Östersjön, Kattegatt och Skagerrak och dels de Sibiriska kusthaven (Laptevhavet, Östsibiriska havet och Tjuktjerhavet). Resultatet från en av artiklarna i avhandlingen visar att alkaliniteten i flodvattnet som når Östersjön har förändrats under 1900-talet.