Det går långsamt bättre för uttern i Stockholms län. Den norra delen av länet har nu relativt god utterförekomst, medan arten förekommer mer sparsamt i den södra delen. Det sker en långsam återetablering, framför allt i de södra delarna av Botkyrka och Södertälje. kommuner. Att uttern tar tillbaka äldre utbredningsområden är mycket glädjande. Uttern är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och har även försetts med ett åtgärdsprogram som gäller under åren 2006-2010.